Over mij

en het ontstaan van Opvoeden Zonder Labels

Het ontstaan van Opvoeden Zonder Labels
Opvoeden Zonder Labels

Over mij

Ik ben Lara van der Zwaag, het gezicht achter Opvoeden Zonder Labels en de Online Opvoed Uni.
Getrouwd en moeder van twee kinderen.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest als orthopedagoog binnen de Jeugd GGZ, begon de werkwijze binnen deze instellingen mij steeds meer tegen te staan. Het viel mij op dat slechts een deel van de kinderen die werden aangemeld behoefte had aan een intensief en gespecialiseerd zorgtraject. Het andere deel van de aanmeldingen bestond uit ouders die tegen (specifieke) problemen aanliepen binnen de opvoeding, maar om daar hulp bij te kunnen krijgen moest hun kind eerst een diagnostisch traject doorlopen en uiteindelijk een diagnose krijgen, voordat de hulp geboden kon worden.

Na de komst van mijn eigen kinderen groeide het besef pas echt wat voor gevolgen zo’n label met zich meebrengt. Meer en meer groeide ook het besef dat ik een andere oplossing wilde bieden.  Die oplossing vond ik in de Opvoeden Zonder Labels; wél deskundige opvoedingsondersteuning, maar géén onderzoekstraject of psychiatrisch label!

opvoedondersteuning voor ouders van een pittig kind

"Ik ben zeker niet van mening dat alle diagnoses fout zijn of nooit gesteld hadden moeten worden. Maar het is wel goed om van te voren de afweging te maken of de gevolgen van het leven met een diagnose opwegen tegen het doel wat je er op dit moment mee wil bereiken.” 

Ms. Nameritory

Over Opvoeden Zonder Labels

Elke ouder twijfelt wel eens; doe ik het wel goed? Is er iets mis met mijn kind? Wat kan ik doen op dit probleem op te lossen? Is dit überhaupt wel een probleem?
Als je ouder bent van een pittig kind betekent dit ook dat er een zwaardere opvoedlast op jouw schouders drukt en je vaker aan deze twijfels en zorgen wordt blootgesteld dan ouders van kinderen die meer ‘gemiddeld’  zijn.

De stap om hulp te vragen kan echter heel groot zijn, en áls je al die drempel over bent, loop je ook nog het risico dat je (te) snel doorgestuurd wordt naar een instelling voor jeugdhulp waar ze gelijk beginnen met een diagnostisch onderzoek, waarna je kind ineens met een psychiatrisch label door het leven moet.

Opvoeden Zonder Labels is opgericht om te voorkomen dat kinderen te snel een diagnose krijgen en ouders gemakkelijker toegang hebben tot deskundige opvoedingsondersteuning. De adviezen, tips en begeleiding die worden geboren zijn enerzijds gebaseerd op evidence based gedragstherapeutische principes die ook worden gebruikt binnen de reguliere instellingen voor (jeugd)GGZ en anderzijds juist op dingen die erg helpend blijken te zijn uit de praktijk. Best of both worlds dus! Ook wanneer je uiteindelijk alsnog besluit om toch een diagnostisch traject in te gaan of op een later moment hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een instelling voor jeugd GGZ, heb je een goede voorsprong in kennis en vaardigheden om jouw kind de beste hulp te geven die hij of zij nodig heeft.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem even contact op!